Regulamin Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bezpieczeństwo Cyfrowe Michał Kawczyński, z siedzibą w Braniewie, ul. Sikorskiego 16/4
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone odbiorcom tj.:
  1. podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  2. Biuro rachunkowe
  3. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
  4. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki)
  5. podmioty upoważnione z mocy prawa na udokumentowany wniosek

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 6 lat od momentu zakończenia umowy lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
 4. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

www.bezpieczenstwocyfrowe.pro

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla Bezpieczeństwo Cyfrowe Michał Kawczyński szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www. bezpieczenstwocyfrowe.pro mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. Bezpieczeństwo Cyfrowe Michał Kawczyński jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www. bezpieczenstwocyfrowe.pro lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www. bezpieczenstwocyfrowe.pro jest Bezpieczeństwo Cyfrowe Michał Kawczyński, z siedzibą w Braniewie, ul. Sikorskiego 16/4, NIP 5821548486, (dalej jako „Administrator”).

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych

Korzystanie z Serwisu www. bezpieczenstwocyfrowe.pro jest anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

PLIKI COOKIES

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu zwane „cookies”, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Pliki „cookies” są instalowane przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza Serwis. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu a urządzeniem końcowym Użytkownika;

optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści dostosowanych do jego preferencji.

Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Administratora plików cookie oraz zarządzania nimi dostępne są w Polityce Cookies.

Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: Bezpieczeństwo Cyfrowe Michał Kawczyński, z siedzibą w Braniewie, ul. Sikorskiego 16/4 z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: biuro@bezpieczenstwocyfrowe.pro

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Piaskowa 15/15 05-119 Legionowo.

 

POLITYKA COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu poprawienia efektywności i zaproponowania Użytkownikowi coraz doskonalszych funkcjonalności serwisu internetowego www. bezpieczenstwocyfrowe.pro (dalej jako Serwis) oraz bardziej dopasowanych do Użytkownika treści. W celu zapewnienia przejrzystości działań zostaje przyjęta niniejsza Polityka Cookies, która określa szczegółowe zasady korzystania przez Serwis internetowy z plików cookies.

 

Dane za pomocą plików cookies gromadzone są przez Bezpieczeństwo Cyfrowe Michał Kawczyński, z siedzibą w Braniewie, ul. Sikorskiego 16/4, NIP: 5821548486, numer REGON: 281562390. W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte w plikach cookies są danymi osobowymi Bezpieczeństwo Cyfrowe Michał Kawczyński uznawany jest za Administratora danych, zaś Użytkownikowi przysługują wszystkie uprawnienia zawarte w Polityce prywatności.

Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z naszego Serwisu internetowego oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług (dalej jako Użytkownik).

PLIKI COOKIES

Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do naszego serwera. Pliki te zapisywane są przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza nasz Serwis. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies wiemy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu.

Pliki cookies służą nam do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w Serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji, a także w celu zaproponowania Użytkownikowi coraz doskonalszych funkcjonalności Serwisu internetowego oraz bardziej dopasowanych do Użytkownika treści.

Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

Informacje zawarte w plikach cookies uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. My za pomocą plików cookies staramy się zbierać o Użytkowniku jedynie anonimowe dane, służące do wygody korzystania z portalu oraz minimalizacji uciążliwości reklam.

RODZAJE I CELE KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celu rozpoznawania Użytkownika podczas jego wizyt w naszym Serwisie, zapamiętywania jego preferencji oraz wyświetlania mu odpowiednich, dostosowanych do niego treści. Dzięki plikom cookies interakcje Użytkownika z nami są szybsze i bardziej skuteczne. Ponadto pliki cookies umożliwiają nam prezentowanie Użytkownikowi dopasowanych do niego treści, bez konieczności przeprowadzania ankiet.

W Serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

Cookies sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia przez niego Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. W takim przypadku informacje zapisane w plikach cookies sesyjnych są automatycznie usuwane.

Cookies stałe (permanentne) – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach plików cookies okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

W obszarze Serwisu wykorzystywane są również inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w przeglądarce w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage), a także umieszczane są w fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług.

Poniżej opisane zostały poszczególne kategorie cookies, które są wykorzystywane w naszym Serwisie:

Cookies techniczne – są niezbędne, aby strona Serwisu mogła działać prawidłowo. Odnoszą się one do funkcjonalności naszych witryn internetowych i pozwalają nam ulepszyć usługi, które oferujemy za pośrednictwem naszych witryn internetowych, na przykład poprzez umożliwienie przenoszenia informacji między stronami naszej witryny internetowej, aby uniknąć konieczności ponownego wprowadzania informacji, lub rozpoznając preferencje Użytkownika po powrocie na stronę naszego Serwisu.

Wykorzystujemy je w celu:

zapewnienia bezpieczeństwa;

utrzymania sesji, kiedy Użytkownik odwiedza i loguje się do swojego konta klienta;

zapewnienia odpowiedniego wyświetlanie strony – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik;

dostosowywania naszych usług do wyborów Użytkownika;

zapamiętania, czy Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie niektórych treści.

Cookies analityczne – pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę Użytkowników odwiedzających nasz Serwis, zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po Serwisie, gdy z niego korzystają oraz rejestrować, które treści przeglądają i którymi są zainteresowani. Pomaga nam to określić, jak często strony i reklamy są odwiedzane oraz które obszary naszego Serwisu są najpopularniejsze. Umożliwia nam to ulepszanie oferowanych usług, sprawiając że nasi Użytkownicy znajdują informacje, których szukają. Są one również niezbędne, aby rozliczać się z naszymi Zaufanymi Partnerami, mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych.

 

Wykorzystujemy je w celu:

badania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz sprawdzania źródła ruchu (kierunki przekierowania);

wykrywania różnego rodzaju nadużyć np. sztuczny ruch internetowy (boty), ataki ddos;

ograniczenia niepożądanych działań marketingowych;

mierzenia  skuteczności akcji marketingowych prowadzonych na rzecz Serwisu, np. w sieci reklamowej Google, w programach partnerskich, na zewnętrznych stronach internetowych;

rozliczania się z Zaufanymi Partnerami za usługi reklamowe w oparciu o aktywność użytkownika  np. kliknięcia.

Cookies marketingowe – są używane, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę i tylko wtedy gdy zastosowane przez nasz Serwis funkcjonalności oraz formy reklamy tego wymagają.

Wykorzystujemy je w celu:

wyświetlania reklam, które są istotne i interesujące dla konkretnego użytkownika. Dotyczą profilowania reklam  wyświetlanych zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na stronie naszego Serwisu, stosownie do preferencji użytkowników w zakresie wyboru towarów, na podstawie danych posiadanych przez Serwis, w tym zachowania użytkowników w Serwisie.

Wchodząc na stronę Serwisu, Użytkownik może nie zgodzić się na korzystanie z plików cookies analitycznych i marketingowych. Wówczas nie będziemy mogli prowadzić szczegółowych statystyk oraz dostosowywać naszych reklam w oparciu o informacje zebrane w naszym Serwisie. Nadal jednak będą wyświetlane reklamy o charakterze ogólnym zarówno na stronie Serwisu, jak i na innych serwisach internetowych.

 

Do emisji reklam w Internecie, a także w zakresie innych narzędzi takich jak Google reCAPTCHA (narzędzie do ochrony przed spamem), wykorzystujemy technologie dostarczane przez firmy Google i Meta (Facebook), dlatego zwróć uwagę, czy wyrażasz zgodę na stosowanie tych narzędzi, w tym profilowanie reklam w Internecie i na Facebooku. Możesz sprawdzić oraz zarządzać swoimi ustawieniami prywatności i bezpieczeństwa na koncie Google, korzystając z linku g.co/privacytools. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google, technologii stosowanych przez Google oraz warunków korzystania z usług Google znajdziesz na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices. Informacje na temat zasad ochrony prywatności stosowanych przez firmę Meta (Facebook) oraz zarządzania ustawieniami prywatności są dostępne na stronie https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/.

Bardziej szczegółowe informacje o używanych przez nas plikach cookie, czasie przechowywania oraz aktualnej liście zewnętrznych firm, z których usług korzystamy lub których technologie umieszczamy w naszym Serwisie, znajdziesz w Tabeli Cookies.

WYŁĄCZENIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta w celu dostępu do naszego Serwisu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z naszego Serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że Użytkownik zgadza się na otrzymywanie plików cookies technicznych w naszym Serwisie, które jak wskazaliśmy są dla nas niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony Serwisu.

 

Większość przeglądarek internetowych posiada funkcję, która pozwala Użytkownikowi przeglądać i usuwać pliki cookie, w tym pliki cookie w naszym serwisie. Jednakże podkreślić należy, że brak możliwości zapisywania lub odczytywania plików cookies przez stronę internetową naszego Serwisu może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z naszego Serwisu.

 

Jeżeli Użytkownik używa różnych urządzeń do uzyskania dostępu do naszego Serwisu oraz jego przeglądania (np. komputera, smartfona, tabletu), powinien upewnić się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu dostosowana jest do preferencji związanych z plikami cookies.

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies zależy od przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. Poniżej wskazany został sposób, w jaki Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce Google Chrome, Firefox, Safari, Opera oraz Internet Explorer.

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Google Chrome

W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz trzy kropki pionowe.

W sekcji Prywatność bezpieczeństwo kliknij przycisk Treść.

W sekcji Pliki cookies i dane stron możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:

Blokuj wszystkie pliki cookies

Blokuj pliki cookies innych firm

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Google Chrome:

 

https://support.google.com/chrome/#topic=7438008

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Firefox

W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Ustawienia.

Następnie z sekcji Prywatność i bezpieczeństwo wybierz zakładkę ciasteczka i dane witryn.

Wybierz odpowiedni poziom bezpieczeństwa lub skonfiguruj własny wybierając które elementy i skrypty blokować – ciasteczka:

Wszystkie z zewnętrznych witryn

Wszystkie

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Firefox:

 

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Safari

Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

 

Blokuj wszystkie cookie

Zapobiegaj śledzeniu poza witryną

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Safari:

 

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Opera

W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Opera wybierz trzy linie poziome.

Kliknij przejdź do pełnych ustawień przeglądarki.

W sekcji Prywatność bezpieczeństwo kliknij przycisk Ciasteczka i inne dane witryn.

Możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:

Blokuj wszystkie pliki cookies

Blokuj pliki cookies innych firm

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Opera:

 

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce Edge

W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Edge wybierz trzy kropki poziome.

Kliknij Ustawienia.

W sekcji Pliki cookie i uprawnienia witryn kliknij Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je.

Możesz zmienić następujące ustawienia plików cookies:

Blokuj

Blokuj pliki cookies innych firm

Więcej informacji o ustawieniach przeglądarki Edge:

 

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge

INFORMACJE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami niniejszej Polityki Cookies lub w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Cookies Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail bczauderna@volvox.pl oraz drogą pocztową na adres Administratora.

 

 

 

 

Kontakt

biuro@bezpieczenstwocyfrowe.pro

Zadzwoń

Twoje Bezpieczeństwo – Nasza Wiedza 

Kontakt

608 362 063

biuro@bezpieczenstwocyfrowe.pro

Zadzwoń

Twoje Bezpieczeństwo – Nasza Wiedza