Usługi

Cyberbezpieczeństwo to wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się wszystkie organizacje. Cyberataki stają się coraz bardziej powszechne i coraz bardziej wyrafinowane. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić swoim systemom i danym odpowiednią ochronę.

Nasza firma specjalizuje się w bezpieczeństwie cyfrowym. Oferujemy kompleksowe usługi bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, instytucji i osób prywatnych.

Analiza potrzeb

Doradztwo to usługa, która obejmuje doradztwo w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania, systemów bezpieczeństwa oraz infrastruktury IT do potrzeb klienta.

Optymalizacja

Optymalizacja działania systemów to usługa, która obejmuje analizę i optymalizację konfiguracji systemów bezpieczeństwa w celu zwiększenia ich skuteczności.

Wdrożenie

Wdrożenie to usługa, która obejmuje kompleksową instalację, wdrażanie i konfiguracje sprzętu i oprogramowania zgodnie z wymaganiami klienta lub zgodnie z najlepszymi praktykami i normami bezpieczeństwa

Rozwiązania bezpieczeństwa

Wdrożenie systemów bezpieczeństwa to usługa, która obejmuje instalację, konfigurację i integrację systemów bezpieczeństwa, takich jak zapory sieciowe, systemy wykrywania intruzów, systemy zarządzania tożsamością i dostępem (IAM), systemy wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa (SIEM/SOAR) oraz systemy analizy zagrożeń.

Audyty bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa to usługa, która obejmuje ocenę bezpieczeństwa systemów informatycznych firmy pod kątem potencjalnych zagrożeń.

Usługi

Analiza potrzeb

Analiza potrzeb pozwala doradcy określić, jakie zagrożenia są dla danej firmy najbardziej prawdopodobne i jakie rozwiązania pozwolą na ich skuteczne zminimalizowanie. Na podstawie wyników analizy potrzeb doradca dobiera odpowiedni sprzęt i oprogramowanie. W przypadku sprzętu dobrane są urządzenia, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i są kompatybilne z wybranym oprogramowaniem. W przypadku oprogramowania dobierane są rozwiązania, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych i systemów IT. Po doborze odpowiedniego sprzętu i oprogramowania doradca konfiguruje systemy bezpieczeństwa. Konfiguracja obejmuje ustawienia parametrów bezpieczeństwa, a także stworzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Usługi

Analiza potrzeb

Analiza potrzeb pozwala doradcy określić, jakie zagrożenia są dla danej firmy najbardziej prawdopodobne i jakie rozwiązania pozwolą na ich skuteczne zminimalizowanie. Na podstawie wyników analizy potrzeb doradca dobiera odpowiedni sprzęt i oprogramowanie. W przypadku sprzętu dobrane są urządzenia, które spełniają wymagania bezpieczeństwa i są kompatybilne z wybranym oprogramowaniem. W przypadku oprogramowania dobierane są rozwiązania, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych i systemów IT. Po doborze odpowiedniego sprzętu i oprogramowania doradca konfiguruje systemy bezpieczeństwa. Konfiguracja obejmuje ustawienia parametrów bezpieczeństwa, a także stworzenie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Usługi

Wdrożenie

Proces wdrożenia cyberbezpieczeństwa można podzielić na następujące etapy:

 • Planowanie – na tym etapie określane są cele i zakres wdrożenia, a także analizowane są potrzeby i wymagania firmy.
 • Dobór rozwiązań – na tym etapie wybierane są odpowiednie systemy i rozwiązania bezpieczeństwa, które spełnią wymagania firmy.
 • Instalacja – na tym etapie instalowane są systemy i rozwiązania bezpieczeństwa.
 • Konfiguracja – na tym etapie konfigurowane są systemy i rozwiązania bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami firmy.
 • Testowanie – na tym etapie testowane jest działanie systemów i rozwiązań bezpieczeństwa.
 • Uruchomienie – na tym etapie systemy i rozwiązania bezpieczeństwa są uruchamiane i przekazywane użytkownikom.

Kto powinien rozważyć wdrożenie cyberbezpieczeństwa?

Wdrożenie cyberbezpieczeństwa powinno rozważyć każda firma, która chce zwiększyć swoje bezpieczeństwo w sieci. Jest to szczególnie ważne dla firm, które przetwarzają poufne dane, takie jak dane osobowe, finansowe lub handlowe.

Usługi

Rozwiązania bezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym aspektem funkcjonowania każdej organizacji. Aby zapewnić sobie ochronę przed zagrożeniami, należy wdrażać odpowiednie rozwiązania bezpieczeństwa.

Do najważniejszych rozwiązań bezpieczeństwa należą:

 • zapory sieciowe, które blokują   nieautoryzowany dostęp do sieci
 • systemy wykrywania intruzów, które wykrywają próby nieautoryzowanego dostępu do sieci
 • systemy zarządzania tożsamością i dostępem, które kontrolują dostęp do zasobów sieciowych

Wdrożenie tych rozwiązań może pomóc w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa.

Usługi

Optymalizacja

Wdrożenie systemów bezpieczeństwa to dopiero początek. Aby zapewnić ich najlepszą skuteczność, należy regularnie je optymalizować.

Optymalizacja systemów bezpieczeństwa obejmuje:

 • Analizę konfiguracji systemów w celu identyfikacji obszarów, które można poprawić.
 • Modyfikację konfiguracji w celu zwiększenia wydajności i skuteczności systemów.
 • Monitorowanie systemów po optymalizacji w celu sprawdzenia, czy zmiany przyniosły oczekiwane rezultaty.

Optymalizacja systemów bezpieczeństwa może przynieść następujące korzyści:

 • Zwiększenie skuteczności wykrywania i zapobiegania incydentom bezpieczeństwa.
 • Zmniejszenie liczby fałszywych alarmów.
 • Zwiększenie wydajności systemów.
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Usługa optymalizacji systemów bezpieczeństwa jest przeznaczona dla firm, które chcą poprawić bezpieczeństwo swojej infrastruktury IT.

Usługi

Audyty bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa to proces, który pomaga organizacjom określić ich poziom bezpieczeństwa IT. Audyt bezpieczeństwa obejmuje ocenę systemów IT organizacji pod kątem potencjalnych zagrożeń i słabości. Audyt bezpieczeństwa jest ważną częścią procesu zarządzania bezpieczeństwem IT. Regularny audyt bezpieczeństwa może pomóc organizacjom w zapewnieniu, że ich systemy IT są bezpieczne przed potencjalnymi zagrożeniami.

Usługi

Audyty bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa to proces, który pomaga organizacjom określić ich poziom bezpieczeństwa IT. Audyt bezpieczeństwa obejmuje ocenę systemów IT organizacji pod kątem potencjalnych zagrożeń i słabości. Audyt bezpieczeństwa jest ważną częścią procesu zarządzania bezpieczeństwem IT. Regularny audyt bezpieczeństwa może pomóc organizacjom w zapewnieniu, że ich systemy IT są bezpieczne przed potencjalnymi zagrożeniami.

Wdrożenia poaudytowe

Wdrożenie poaudytowe to usługa, która obejmuje wdrożenie zaleceń z audytu bezpieczeństwa, w tym przygotowanie Polityki bezpieczeństwa, SZBI i hardeningu.

Szkolenia

Szkolenie personelu i administratorów w zakresie cyberbezpieczeństwa to usługa, która obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników i administratorów firmy.

Agile

Agile to metoda zarządzania projektami, która charakteryzuje się elastycznym podejściem do planowania i realizacji projektów.

Usługi

Wdrożenia poadytowe

Wdrożenie poaudytowe obejmuje następujące etapy:

 • Analiza zaleceń audytora: W tym etapie analizowane są zalecenia audytora w celu określenia ich zakresu i złożoności.
 • Opracowanie planu wdrożenia: W tym etapie opracowany jest plan wdrożenia, który określa harmonogram i zasoby potrzebne do wdrożenia zaleceń.
 • Wdrożenie zaleceń: W tym etapie implementowane są zalecenia audytora.
 • Testowanie i weryfikacja: W tym etapie testowane są i weryfikowane zalecenia audytora w celu zapewnienia, że są skuteczne.

Wdrożenie poaudytowe może przynieść następujące korzyści:

 • Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego: Wdrożenie zaleceń audytora może pomóc w poprawie bezpieczeństwa cybernetycznego organizacji.
 • Zmniejszenie ryzyka: Wdrożenie zaleceń audytora może pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia incydentu bezpieczeństwa.
 • Oszczędności kosztów: Wdrożenie zaleceń audytora może pomóc w oszczędności kosztów poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentu bezpieczeństwa.

Usługa wdrożenia poaudytowego jest przeznaczona dla firm, które chcą wdrożyć zalecenia z audytu bezpieczeństwa w celu poprawy swojego bezpieczeństwa cybernetycznego.

Usługi

Szkolenia

Szkolenie personelu i administratorów w zakresie cyberbezpieczeństwa to kluczowy element każdego programu bezpieczeństwa. Szkolenia te mogą pomóc pracownikom i administratorom w zrozumieniu zagrożeń cybernetycznych, a także w tym, jak je rozpoznać i im zapobiegać.

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa mogą obejmować następujące tematy:

 • Zagrożenia cybernetyczne: Rodzaje zagrożeń cybernetycznych, w tym ataki typu malware, phishing, DDoS i inne.
 • Środki bezpieczeństwa: Środki bezpieczeństwa, które można stosować do ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi, w tym zapory sieciowe, systemy wykrywania intruzów i systemy zarządzania tożsamością i dostępem.
 • Procedury bezpieczeństwa: Procedury bezpieczeństwa, które należy stosować w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa, w tym procedury zgłaszania incydentów, reagowania na incydenty i odzyskiwania po incydencie.

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa powinny być regularnie przeprowadzane dla wszystkich pracowników i administratorów. Dzięki temu można zapewnić, że wszyscy są świadomi zagrożeń cybernetycznych i potrafią im zapobiegać.

Usługi

Agile

Agile jest często stosowany w projektach z zakresu cyberbezpieczeństwa, ponieważ pozwala na szybkie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych i zagrożeń. Agile może być również stosowany do wdrożenia nowych systemów i rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa w sposób elastyczny i dostosowany do potrzeb organizacji.

Jeśli organizacja chce wdrożyć nowe systemy i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa w sposób elastyczny i dostosowany do jej potrzeb, to Agile może być dobrym wyborem.

Nasze zrealizowane projekty

Kontakt

608 362 063

biuro@bezpieczenstwocyfrowe.pro

Zadzwoń

Nasza wiedza – Twoje bezpieczeństwo

Kontakt

608 362 063

biuro@bezpieczenstwocyfrowe.pro

Zadzwoń

Nasza wiedza – Twoje bezpieczeństwo